vitalehuisvesting.nl

Voor wie?

Bent u onze opdrachtgever?

Wie ondersteunen we met advies, beleidsontwikkeling en project- en programmamanagement? Gemeenten en provincies of ondernemers in de recreatiesector, de exploitatie van huisvesting voor arbeidsmigranten en aanbieders van flexwoningen. Elk met hun specifieke vragen en behoeftes.

Overheden

Het belang van flexwonen zal de komende jaren toenemen. Dat gaat niet vanzelf. Vitale Huisvesting helpt de overheid, waaronder gemeenten en provincies, bij het in kaart brengen van de kansen en mogelijkheden: welke doelgroepen moeten te lang wachten op reguliere huisvesting? Hoe kunnen deze mensen worden geholpen met tijdelijke huisvesting? Welk aanbod en welke ontwikkelingen zijn er rondom flexibele huisvesting? Hoe verhouden vraag en aanbod in de regio zich tot elkaar?

Kansen én uitdagingen

Naast veel kansen brengt flexibele huisvesting ook uitdagingen met zich mee: hoe zorgt u voor een goede en voor voldoende ontwikkeling? Hoe zorgt u dat kwetsbare doelgroepen de juiste kwaliteit ontvangen en de juiste prijs betalen voor tijdelijke, flexibele huisvesting?  Welke rol heeft u als overheid? Hoe begeleidt u projecten met uw beperkte capaciteit? U kunt bij ons terecht voor een goed advies, een stevige beleidsvisie of beleidsprogramma, gedragen door de belangrijkste stakeholders en voor resultaatgerichte project- of programmabegeleiding, waarbij we ervoor zorgen dat verschillende belangen goed tot hun recht komen.


Ondernemers

Als ondernemer bent u een duizendpoot: u moet veel ballen in de lucht houden en van veel zaken net genoeg weten om te bepalen wat uw aandacht verdient. U komt vaak tijd te kort. Herkenbaar? Bereikt u onvoldoende wat u wilt bereiken? Is het woud aan regelgeving en procedures voor u ondoordringbaar of wilt u ondersteuning bij de contacten met de overheid?

Advies en een gesprek

Wij helpen u graag met de juiste onderbouwing van uw project, het opzetten van participatie met omwonenden, het goede gesprek met de overheid en het presenteren van een win-win voor alle doelgroepen. Goede keuzes en de juiste aanpak helpen u om doelen te realiseren en te werken aan uw bedrijf!