vitalehuisvesting.nl

Werkwijze

Werkwijze

Vitale Huisvesting hecht veel waarde aan een doordachte aanpak van elk project. Daarom nemen we de tijd voor een eerste gesprek met onze klanten om hun wensen en behoeften grondig te verkennen. We vinden het belangrijk samen met u te verkennen wat het gewenste resultaat is, wat u al in huis heeft, welke ondersteuning u nodig heeft, in welke fase u zich bevindt en welke stappen er nodig zijn.

Zodra we een duidelijk beeld hebben van uw doelen, zullen we met u samenwerken om een ​​plan en routekaart voor de opdracht te ontwikkelen, dat vervolgens binnen uw organisatie kan worden gepresenteerd en beoordeeld. Gedurende het hele project geven we prioriteit aan heldere communicatie en afstemming met onze klanten. We begrijpen dat projecten soms van koers kunnen veranderen, we zijn flexibel en passen ons aan bij nieuwe ontwikkelingen of interne beslissingen.

Uiteindelijk is ons doel om samen met u zo efficiënt en effectief mogelijk een hoogwaardige oplossing voor uw vraag te realiseren.

Advisering

In de verschillende fases van het proces naar de realisatie van flexibele huisvesting komen onder andere onderwerpen aan bod als visie en beleid, juridische kaders, doelgroep keuze en samenstelling, analyses van de benodigde omvang, subsidieregelingen, locatiescans, exploitatie en contracten, RO-procedures, haalbaarheidscheck, realisatiefase inclusief de aanbesteding en voor tijdelijke locaties plannen voor de locatie nadien of de herplaatsing van de flex-units op termijn. Vitale Huisvesting adviseert op deze onderdelen van flexibele huisvesting. Daarbij werken we samen met de specialisten bij de overheid, externe partners en belanghebbenden. Afhankelijk van de fase waarin de ontwikkeling van flexibele huisvesting verkeert en op maat.


Programma- / Projectleiding

Het realiseren van flexibele huisvesting is complex en kost tijd. Wanneer de druk hoog is om deze (tijdelijke) huisvesting in korte tijd neer te zetten, is het belangrijk te beschikken over de juiste mensen en met hen de juiste stappen te zetten. Het team van Vitale Huisvesting staat klaar om daarbij daadkrachtig en oplossingsgericht te ondersteunen met project- of programmamanagement om opdrachtgevers naar het gewenste resultaat te helpen.

We kunnen in afstemming met de opdrachtgever het gehele of naar wens één of meerdere gedeelten van het proces begeleiden. Van initiatief tot aan realisatie van de flexibele huisvestingsopgave.